بازگشت به تبلیغات

زمین فروشی در گونیلی, نیکوزیا, قبرس
گونیلی, نیکوزیا, قبرس

£325,000

برگرد
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
  • قیمت فروش £325,000
  • وضعیت خرید
  • نوع مسکن زمین