اعلامیه ها خانه فروشی در قبرس

خرید واحداپارتمان فروشی با آسانسور در کاراکل, فاماگوستا کاراکل, فاماگوستا, قبرس

£85,000

خرید واحداپارتمان فروشی با آسانسور در ساکاریا, قبرس ساکاریا, فاماگوستا, قبرس

£100,000